Kabelstoring.com lokaliseert en repareert

Kabelstoring helpt haar klanten in het zuiden en midden van het land bij het snel en vakkundig opsporen en repareren van ondergrondse kabelschade. Dat doen we met high-end apparatuur en een kabelmeetwagen met uitneembare componenten, waardoor we ook op minder toegankelijke plekken kabelschade kunnen opsporen en repareren.

Web Design

Installateurs en Aannemers

Wij werken met een groeiende groep installateurs samen. Veel meldingen van schade – met name vanuit het bedrijfsleven – worden namelijk als eerste bij de vertrouwde installateur neergelegd.

Web Design

Vakantie- en pretparken

Dat wij voor verschillende vakantieparken en pretparken in het zuiden en midden van het land werken, komt omdat wij over een kabelmeetwagen met uitneembare componenten beschikken.

Web Design

Riooltechnische bedrijven

Van oudsher zijn wij heel actief in de riooltechniek; met veel riooltechnische bedrijven als klant. Steeds meer zelfs. Dat heeft verschillende redenen:

Web Design

(Semi-)overheid

Overheden hebben een zorgplicht naar burgers toe. De burger moet er bijvoorbeeld op kunnen vertrouwen dat openbare voorzieningen goed functioneren.