(Semi-)overheid

 

Kabelstoring_overheid

 

Overheden hebben een zorgplicht naar burgers toe. De burger moet er bijvoorbeeld op kunnen vertrouwen dat openbare voorzieningen goed functioneren. Doen zich daar storingen in voor, dan heeft de burger de taak die te melden en de overheid de plicht om die zo snel mogelijk op te lossen.

Onze expertise en samenwerking met overheden liggen op het vlak van openbare verlichting en rioolgemalen:

  • Openbare verlichting
    Het werk in het lokaliseren en oplossen van storingen aan de openbare verlichting heeft in relatief korte tijd een flinke vlucht genomen. Dat heeft enerzijds te maken met de vele ondergrondse werkzaamheden die de afgelopen jaren in veel gemeentes hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege de aanleg van glasvezel, met een toename van het aantal storingsmeldingen als gevolg; anderzijds omdat steeds meer gemeentes het onderhoud aan deze voorzieningen zelf verzorgen. >> meer over storingen aan openbare verlichting.
  • Rioolgemalen
    In rioolgemalen zijn wij van oudsher al heel actief. Vroeger uitsluitend in opdracht van riooltechnische bedrijven, tegenwoordig steeds vaker ook in samenwerking met overheden. Reden daarvan is dat overheden het beheer daarover veelal zelf doen; bijvoorbeeld met een eigen storingsdienst, voor wie wij dan vaak het vaste contact zijn bij kabelschade. >> meer over storingen in rioolgemalen